Đóng
Slider1
Slider2
Slider3

Thứ Sáu, 23/08/2019

|

11:30 AM

Dịch vụ

Bánh bèo

Bánh bèo của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tôm cháy, mắm bèo, da heo chiên và bánh bèo.

03/11/2018 15:32

Xem thêm

Cơm hến

Cơm hến của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tỏi củ, khế xanh, ngò rí, ớt đỏ, nước hến, da heo chiên, bánh đa và...

03/11/2018 15:46

Xem thêm

Bún thịt nướng

Bún thịt nướng của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Thịt nướng và sợi bún nhỏ.

03/11/2018 15:51

Xem thêm

Bánh canh nam phở

Bánh canh Nam Phổ của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nước Nam phổ, chả cua, chả thẻ và sợi bánh canh.

03/11/2018 15:54

Xem thêm

Bánh bèo 2

Bánh bèo của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tôm cháy, mắm bèo, da heo chiên và bánh bèo.

03/11/2018 15:55

Xem thêm

Cơm hến 2

Cơm hến của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tỏi củ, khế xanh, ngò rí, ớt đỏ, nước hến, da heo chiên, bánh đa và...

03/11/2018 15:55

Xem thêm

Bún thịt nướng 2

Bún thịt nướng của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Thịt nướng và sợi bún nhỏ.

03/11/2018 15:56

Xem thêm

Bánh canh nam phở 2

Bánh canh Nam Phổ của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nước Nam phổ, chả cua, chả thẻ và sợi bánh canh.

03/11/2018 15:56

Xem thêm

Bánh bèo 3

Bánh bèo của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tôm cháy, mắm bèo, da heo chiên và bánh bèo.

03/11/2018 15:57

Xem thêm

Cơm hến 3

Cơm hến của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tỏi củ, khế xanh, ngò rí, ớt đỏ, nước hến, da heo chiên, bánh đa và...

03/11/2018 15:57

Xem thêm
Trang: 1 2