Đóng
Slider1
Slider2
Slider3

Thứ Sáu, 23/08/2019

|

12:16 PM

Bánh canh nam phở 2

Bánh canh Nam Phổ của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nước Nam phổ, chả cua, chả thẻ và sợi bánh canh.

Dịch vụ đã đưa

Bánh bèo

Bánh bèo của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tôm cháy, mắm bèo, da heo chiên và bánh bèo.

03/11/2018 15:32

Xem thêm

Cơm hến

Cơm hến của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tỏi củ, khế xanh, ngò rí, ớt đỏ, nước hến, da heo chiên, bánh đa và...

03/11/2018 15:46

Xem thêm

Bún thịt nướng

Bún thịt nướng của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Thịt nướng và sợi bún nhỏ.

03/11/2018 15:51

Xem thêm

Bánh canh nam phở

Bánh canh Nam Phổ của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nước Nam phổ, chả cua, chả thẻ và sợi bánh canh.

03/11/2018 15:54

Xem thêm

Bánh bèo 2

Bánh bèo của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tôm cháy, mắm bèo, da heo chiên và bánh bèo.

03/11/2018 15:55

Xem thêm

Cơm hến 2

Cơm hến của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tỏi củ, khế xanh, ngò rí, ớt đỏ, nước hến, da heo chiên, bánh đa và...

03/11/2018 15:55

Xem thêm

Bún thịt nướng 2

Bún thịt nướng của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Thịt nướng và sợi bún nhỏ.

03/11/2018 15:56

Xem thêm

Bánh canh nam phở 2

Bánh canh Nam Phổ của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nước Nam phổ, chả cua, chả thẻ và sợi bánh canh.

03/11/2018 15:56

Xem thêm

Bánh bèo 3

Bánh bèo của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tôm cháy, mắm bèo, da heo chiên và bánh bèo.

03/11/2018 15:57

Xem thêm

Cơm hến 3

Cơm hến của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tỏi củ, khế xanh, ngò rí, ớt đỏ, nước hến, da heo chiên, bánh đa và...

03/11/2018 15:57

Xem thêm
Trang 1 2